روز معلم
13 اردیبهشت 1394

معلم عزیزم بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم زیرا شمع را میسازند تا بسوزد اما تو میسوزی تا بسازی.

هفته ی معلم گرامی باد.

جشن روز معلم در مهدکودک بهاران برگزار شد.

عکس ها را در آلبوم تصاویر مشاهده فرمایید.

روز معلم ، مهد کودک ، بهاران ، جشن
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی

درصورت وارد کردن پست الکترونیکی، امکان ارتباط ما با شما فراهم خواهد شد.

پيام
سوال امنیتی = 9 × 8